• naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu

Povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u opremu

HAUT d.o.o. za izradu reklama i natpisa

• kratki opis projekta (operacije)

Projekt se odnosi na povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u opremu. Projekt je sufinanciran sredstvima iz fondova Europske unije. Sa tom opremom se dobiva mogućnost izrade gotovog proizvoda u većem formatu što se pokazalo kao potrebno u djelatnosti izrade reklama. S obzirom da trenutno na tržištu konkurentna poduzeća nemaju dotičnu opremu koja se dobila putem sredstava iz Europske unije, konkurentnost se značajno povećala u smislu ponude prema zahtjevima klijenata.
Zbog svakodnevnih potreba u poslu, nužnost je bila osigurati potrebnu opremu jer postojeća nije bili dostatna za daljnji razvoj.
Svrha projekta bi bila povećanje obima proizvodno – uslužnih kapaciteta tvrtke Haut i to kroz ulaganjem u opremu radi povećanja konkurentnosti.

• ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)

Opći ciljevi
Ciljevi se odnose na povećanje kvalitete pruženih usluga, te u skladu sa time povećanje produktivnosti i u konačnici profitabilnosti. Također, cilj projekta je usmjeren na razvoj i rast poduzeća kroz povećanje konkurentnosti, poslovnog razvoja te tehnološke spremnosti kroz kupnju novih poslovno, proizvodnih kapaciteta. Sukladno tome, cjelokupno poslovanje rezultiralo bi povećanjem tržišnog udjela na postojećim tržištima kao i osvajanjem novih tržišta.

Posebni ciljevi
Povećanjem konkurentnosti omogućit će se povećanje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novih proizvoda, povećanje prihoda, te time potrebom za novim zapošljavanjima. Brži povrat ulaganja kao i opravdanost investicije osigurat će se sufinanciranjem ovog projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
– povećanje prihoda od prodaje (razdoblje od 2 godine nakon provedbe projekta povećanje prihoda od 40%)
– otvoren radna mjesta (nakon 2 godine od provedbe projekta poduzeće će zaposliti dodatno jednog novog djelatnika. Povećanje od 15%.)

• ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 876.562,50 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 300.000,00 HRK

• razdoblje provedbe projekta (od – do)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 01.12.2017. do 01.06.2018

• kontakt osobe za više informacija
Robert Bilić
e-mail: [email protected]
mob: 091 204 9104

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Haut d.o.o.